AR-GE

Arge

Kutadgu Bilişim, çalışma alanları doğrultusunda bilim ve teknolojiyi kullanarak ülkemizin yazılım geliştirme alanında söz sahibi olmasına katma değer sağlayacak yerli yeni ürünler geliştirmeyi hedeflemektedir. Kutadgu; yenilikçi düşünce, değişim ve gelişim ile yeni teknolojiye sahip olmanın rekabette üretim verimi, fiyat, reklam ve pazarlama kadar önemli olduğu bilincindedir.

Kutadgu Bilişim’da devam eden ARGE çalışmaları;

Nesne Yönelimli Veri Hizmeti Kütüphanesi

.Net teknolojisi ile geliştirilen ya da geliştirilmiş yazılımlar için MS SQL Server veri tabanı teknolojisini kullanabilen, geliştirilen yazılımlardan bağımsız, tam nesne yönelimli veri tabanı ve veri tabanı erişim katmanı hizmeti veren bir uygulama kütüphanesi geliştirilmiştir. Proje, daha sonra geliştirilmesi planlanan, tüm nesne yönelimli yazılım geliştirme teknolojileri ile geliştirilmiş ya da geliştirilen yazılımlar için, yazılımlardan ve yazılımların sayısından bağımsız olarak tüm ilişkisel veri tabanı teknolojilerini kullanabilen, tam bir veri tabanı ve veri erişim katmanı hizmeti sunmakta ve ayrı bir hizmet uygulaması geliştirilmesi projesi için de bir temel teşkil etmektedir. Proje nesne yönelimli ve çok katmanlı mimari kullanılarak üretilen yazılımların, veri tabanı ve veri tabanı erişim katmanı üretim ve bakımı konusunda yazılımcı / programcı faktörünü ortadan kaldırarak yazılımların hatasız olmasını, daha kolay geliştirilebilir olmasını, kazandıracağı zaman ile yazılımın çözüm getireceği iş konusunda daha başarılı olmasını, veri tabanı uygulamasının ve yazılımların üretim ve bakım maliyetlerini yüksek oranda düşürülmesini sağlamıştır. Böylelikle daha kaliteli, daha hızlı ve daha ucuz yazılımların üretilmesi sağlanmıştır. Bu teknoloji sayesinde ülkemiz ekonomisine büyük miktarda girdi ve ülkemiz yazılım sektörüne büyük bir gelişme sağlanacağı düşünülmektedir.

ODTÜ İdari Mali İşler Daire Başkanlığı Tsunami Bilgi, İzleme ve Modelleme Benzetim (Simülasyon) Projesi Yazılım Altyapı Geliştirme ve Bakım Hizmet Projesi

Proje kapsamında çevremizdeki denizlerde yaşanması muhtemel tsunami tehdidiyle mücadele etmek için ülke koşullarına göre hazırlanmış tsunami bilgi ve izleme sistemi hazırlanıp, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’ne kurulması amaçlanmıştır. Bu sistemin hazırlanması sırasında dış kaynaklardan veri edinilip, edinilen verinin proje içerisinde hazırlanacak veri tiplerine dönüştürüldükten sonra; hesaplamalar yardımıyla görselleştirilmesi istenmiştir. Veri edinim sırasında oluşması muhtemel hatalara karşın sistem daha önce edindiği tarihsel veriler yardımıyla en yakın benzetimi de oluşturmaktadır. Tanımlanan modeller vasıtasıyla karar konusunda yetkili şahıslara karar aşamasında destek sağlanması da proje kapsamındadır.

AR-GE