• Home
  • Çevre Güvenliği

Çevre Güvenliği

Kutadgu’nin açık alandaki miting, toplantı ya da kapalı alandaki herhangi bir toplantının teknik güvenliğini sağlamak amacıyla ortaya koyduğu hizmetler şu şekildedir;
• Açık alanda uzaktan kontrol edilebilen hava araçlarıyla mitingi ya da toplantıyı uzak ve yakın kameralarla izlemek.
• Aktarılan görüntülerin resim işleme teknolojileriyle işlenerek herhangi bir tehdit unsuru olup olmamaları konusunda değerlendirmek.
• Alandaki kişi sayısını aktarılan görüntüler sayesinde belirleyebilmek.
Böylece kapalı ya da açık alanların çevre güvenliğini tam anlamıyla sağlamış olmaktadır. Bu uygulamaların sağlanması ya da tamamen kişiye veya kuruma temin edilerek tam çalışır hale getirilmesi, kullanıcı eğitimlerinin ve sonrasında teknik desteğin verilmesi Kutadgu tarafından sağlanmaktadır.