DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

 • Home
 • DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
Güvenlik ve bilgi teknolojileri

Güvenlik ve Bilgi Teknolojileri Danışmanlığı

Günümüz dünyasında özel kurumların ya da kamu kurum ve kuruluşlarının, teknolojik gelişmelere paralel olarak uyum sağlaması büyük önem arz etmektedir. Bu bağlamda, bütün organizasyonların kendi yapılarına uygun ve gerekli teknolojik gereksinimleri entegre edemediklerinden dolayı güvenlik açıkları ortaya çıkmaktadır. Bu açıklıklar; sistemsel, yazılımsal ve fiziksel olarak üç ana başlıkta toplanabilir. Günümüz koşullarında özel şirketlerin, kamu kurum ve kuruluşlarının teknolojileri ilerledikçe ve sistemleri büyüdükçe güvenlik açıkları haliyle ciddi tehdit arz etmektedir. Bu bilincin farkında olan Kutadgu, kendini devamlı geliştiren, dinamik danışman kadrosuyla tüm özel şirketlere, kamu kurum ve kuruluşlarına danışmanlık hizmeti vermektedir.

Tscm (technical surveillance counter measures) Eitimi ve Danışmanlığı

Kutadgu, güvenliğin sıkı tutulduğu kurumlarda, şirketlerde vb. kuruluşlarda Güvenlik Müdürü gibi pozisyonlarda çalışan şahıslara teknik istihbarata karşı koyma teknikleriyle ilgili detaylı eğitim vermektedir. Kutadgu, şirketinizin gerekli gördüğü kişileri bugüne kadar elde ettiğimiz eşsiz bilgi birikimimiz ile eğitmekte ve konusunda uzman personeli tarafından danışmanlık hizmetini güvenilir şekilde vermektedir.

tscm
siber güvenlik danışmanlığı _800x690

Siber Güvenlik Danışmanlığı

Siber güvenlik, siber ortamda kurum, kuruluş ve kullanıcıların varlıklarını korumak amacıyla kullanılan araçlar, politikalar, güvenlik kavramları, güvenlik teminatları, kılavuzlar, risk yönetimi yaklaşımları, faaliyetler, eğitimler, en iyi uygulamalar ve teknolojiler bütünüdür. Kurum, kuruluş ve kullanıcıların varlıklarını, bilgi işlem donanımlarını, personelini, altyapılarını, uygulamalarını, hizmetlerini, telekomünikasyon sistemlerini ve siber ortamda iletilen ve/veya saklanan bilgilerin tümünü kapsamaktadır. Kutadgu, şirketinizin tüm bu faaliyetleri eksiksiz olarak yerine getirmesini sağlamaktadır. Siber danışmanlık çatısı altında, kurumun güvenlik ihtiyaçlarını anlayarak ve saldırıları öngörebilen sistemler kurarak siber güvenlik konusunda doğru alanda yatırım yapılmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Danışmanlık hizmetinin genel çerçevesinin çizilmesi ile birlikte Kutadgu’nin uzman kadrosu tarafından kurumun envanteri, internet ortamındaki varlığının haritası çıkartılmaktadır ve bir penetrasyon(sızma) testi yapılabilmektedir. Bu test sonuçları kurumun siber güvenlik risk haritasının çıkartılmasını ve yapılması gereken güvenlik yatırımlarının en doğru şekilde yönlendirilmesini sağlamaktadır. Bu sayede kurum kendisine karşı yapılabilecek siber saldırılara karşı doğrudan önlem alabilmekte ve gereksiz/geri dönüşü zayıf harcamaların kurum bütçesini olumsuz yönde etkilemesi önlenmektedir. Eğer siber güvenliğe önem veriyorsanız Kutadgu doğru adrestir.

Cmmi Danışmanlığı

Günümüzde tüm kamu ve özel sektördeki yazılım ihalelerinde ön koşul olarak sunulmakta olan CMMI yazılım firmalarının vazgeçilmez kalite politikaları arasında yerini almıştır. Kutadgu, CMMI (Yetenek Olgunluk Model Entegrasyonu) danışmanlığını bu konuda üstün yetkinliğe sahip kalite uzmanları ile yaparak şirketinizdeki analiz aşamasından kabul aşamasına kadar olan tüm yazılım süreçlerinizi bu model çerçevesinde revize edip, gerekli dokümantasyon ve süreç eğitimlerini verip, şirketinizin bu belgeyi alabilecek seviyeye gelmesini sağlamaktadır.

logo-1-2-ส่งพี่ออฟ-01
iso 27001

iso 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Danışmanlığı

Günümüzde, sadece çalışanlarıyla değil, müşterileri, iş ortakları ve hissedarlarıyla birlikte tanımlanan kurumlarda, bilginin gizliliği, bütünlüğü ve ulaşılabilirliğine ilişkin güven ortamının yaratılması, stratejik bir önem taşımaktadır. Bilgi güvenliğini sağlamak, teknolojik çözümlerle birlikte sağlam bir güvenlik yönetim sisteminin kurulması ile mümkün olabilmektedir. ISO 27001, etkin bir bilgi güvenlik yönetim sisteminin oluşturulması amacıyla hazırlanmış bir standarttır. Kutadgu, şirketinizin bilgi güvenliği konusundaki tüm danışmanlık hizmetlerini vererek, gerekli süreçlerin oluşturulması, dokümantasyon ve iç tetkik eğitimlerinin verilmesi ile birlikte şirketinizin bu belgeyi alabilecek seviyeye gelmesini sağlamaktadır. Eğer bu belgeye sahip olmak istiyorsanız; Kutadgu güvenebileceğiniz en doğru adres.

Dış Kaynaklı Uzman Personel Danışmanlığı ve Temini

Kutadgu, senelerin verdiği sayısız proje deneyimi ve her biri konusunda uzman çalışanlarıyla yazılım, kalite ve donanım konularında, özel şirketlere, kamu kurum ve kuruluşlarına eleman desteği sağlamaktadır. Günümüz koşullarında konusunda uzman bulmak ciddi bir zaman ve maliyet gerektirmektedir. Şirketinizin, konusunda uzman eleman bulmayı düşünmesine gerek kalmadan Kutadgu bunu sizin yerinize yapmaktadır.

dış hizmet
bt d 1s

Bilgi Teknolojileri Danışmanlığı

Kutadgu Bilişim, müşterilerinin stratejik projelerinde katma değer sağlayan bilişim teknolojileri danışmanlık hizmeti sağlamaktadır. Daha önce başarıyla tamamlanmış projelerden edinilen deneyimler ile;

 • Teknik destek,
 • Ağ Altyapısı,
 • Sürüm Yükseltme,
 • Donanım Konfigürasyonunun Belirlenmesi
 • Eğitim,
 • Test,
 • Uygulama geliştirme,
 • Bilgi transferi,
 • Proje yönetimi konularında danışmanlık hizmeti verilmektedir.

  Danışmanlık Hizmeti Verilen Kurumlardan Bazıları

 • Mesa Mesken - SharePoint Sürüm Yükseltme ve Danışmanlık Hizmeti Kurum bünyesindeki Microsoft Sharepoint 2007 ‘nin son sürümü Sharepoint 2010 versiyonuna güncellemesi gerçekleştirilmiştir. Mevcut sistemdeki 25 uygulama akordeon menu uygulaması, MS Visual Studio 2010 ile düzenlenerek yeni sisteme aktarılmış, veritabanı güncellemeleri yapılmıştır. Yeni web servis uygulamaları ile Progress veritabanının Sharepoint ile entegrasyonu sağlanmıştır. Mevcut sistemin Microsoft Excel ile konfigürasyonu yapılarak gerekli raporlamaların alınması sağlanmış, güvenlik altyapısı kapsamında her log sahibinin hangi uygulamalarda hangi yetkinliklere sahip olduğunu raporlayabilme özelliği ve logların devir işlemlerini gerçekleştirebilme özellikleri eklenmiştir.
 • Tübitak Sage; Microsoft Office Sharepoint Server 2007 Eğitimi, Microsoft Project Server 2007 Eğitimi,
 • Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Microsoft Office Sharepoint Server 2007 Eğitimi,
 • T.C. Türk Patent Enstitüsü J2EE Bilgi Transferi
 • T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Sunucu Donanım Konfigürasyonlarının Belirlenmesi, Ağ altyapısı İyileştirme