• Home
  • Felaket Kurtarma Merkezi

Felaket Kurtarma Merkezi

Verilerin güvenliğini her şartta temin etmek ve iş sürekliliğini sağlamak için kritik verilerin ve uygulamaların olduğu kurumlarda sistemlerin yedeklerinin uygun lokasyonlarda tutulması günümüz koşullarında ciddi önem arz etmektedir. Bu sebeple olabilecek tabii bir afet ya da yangın gibi hallerde uygulamanın devam etmesi ve verilerin kaybolmaması için felaket kurtarma senaryoları oluşturulmalı ve olabilecek tüm ihtimaller göz önünde tutularak tasarım çalışmaları yapılmalıdır. Kurum binasının ve kritik sistemlerinin kullanılamaz veya erişilemez hale gelmesi durumunda sistemlerin olabildiğince kısa zamanda Felaket Kurtarma Merkezi üzerinden tekrar devreye almak bir kurum ya da şirket için çok önemlidir. Felaket Kurtarma Merkezinin yapılandırılmasında acil ihtiyaçlar ve veriler göz önünde tutulmaktadır. Buna göre gerekli donanım ve bağlantı teknolojisi belirlenmektedir. Felaket Kurtarma Sistemleri, kurumun var olan BT altyapısı ve Felaket Kurtarma Merkezi’nin yerine göre şekillendirilmektedir. Felaket Kurtarma Merkezi ile ilgili tüm planlamalar ve yapılandırmalar ne kadar önemli ise ortaya çıkan bu merkez için gerekli testlerin yapılması da o derece kritik seviyede önem arz etmektedir. Kutadgu, bu sürecin her aşamasını gerçekleştirmektedir. Bu sayede tüm verileriniz Kutadgu’nin sağladığı bu hizmetle güvende olacaktır. Eğer bilgileriniz sizin için önemliyse Kutadgu doğru adrestir.