• Home
  • Güvenlik ve Bilgi Teknolojileri Danışmanlığı

Güvenlik ve Bilgi Teknolojileri Danışmanlığı

Günümüz dünyasında özel kurumların ya da kamu kurum ve kuruluşlarının, teknolojik gelişmelere paralel olarak uyum sağlaması büyük önem arz etmektedir. Bu bağlamda, bütün organizasyonların kendi yapılarına uygun ve gerekli teknolojik gereksinimleri entegre edemediklerinden dolayı güvenlik açıkları ortaya çıkmaktadır. Bu açıklıklar; sistemsel, yazılımsal ve fiziksel olarak üç ana başlıkta toplanabilir. Günümüz koşullarında özel şirketlerin, kamu kurum ve kuruluşlarının teknolojileri ilerledikçe ve sistemleri büyüdükçe güvenlik açıkları haliyle ciddi tehdit arz etmektedir. Bu bilincin farkında olan Kutadgu, kendini devamlı geliştiren, dinamik danışman kadrosuyla tüm özel şirketlere, kamu kurum ve kuruluşlarına danışmanlık hizmeti vermektedir.