Jammer ve Sağır Oda

  • Home
  • Jammer ve Sağır Oda

En kısa ve kolay tanımıyla sinyal kesici olarak adlandırılan bu aletler, genellikle bir alıcı-verici sistemde aradaki iletişim ortamını bozmaya yarayan aletlerdir. Pratikte uygulama alanları şu şekilde sıralanabilinir;
• Uzaktan kumandalı aletlerin engellenmesi
• Uzaktan kumandalı bombaların etkisiz hale getirilmesi ya da engellenmesi
• Binaların dışında kullanılarak elektronik kalkan olarak kullanılması (iç iletişimin gizlenmesi)
• Askeri ya da sivil radarları engelleme (Askeri ortamlarda karşı tarafın iletişimini engellemek)
• Mikrofonları engellemek (“White Noise Jenaretör” adlı cihazla sağlanmaktadır)
Pratikte jammerlerın uygulama alanları geniş olmakla birlikte, kendi içinde sabit, taşınabilir ve araç üstü olarak sınıflandırılmaktadır. Günümüzde istihbarat ve terör gibi konuların sıklık göstermesiyle bu cihazlar ihtiyaçlara göre gerekli alanlarda kullanılmaktadır. Kutadgu, jammerların teminini ve kullanım eğitimini vermekle beraber araç üstü jammerların kurulumunu, kullanımını ve teknik desteğini vermektedir. Sonraki aşamalarda da ise kullanıcılara sürekli destek vermeye devam etmektedir. Kutadgu, bugüne kadar uygulamaya koyduğu jammer projeleriyle, alanında en etkin kuruluş olmakla birlikte, edindiği tecrübe ve konusunda deneyimli personeliyle kişilere ve kurumlara özel çözümler üretmektedir. Ayrıca, “Sağır Oda” olarak tabir edilen odalar kurabilmektedir. Odalar özel madde ile kaplanması sonrasında ve dış ortamla bağlantısı tamamen kesilmektedir. Kullanım alanları özetle şöyledir;
• EMI (Elektromanyetik İnterferans) duyarlı tesisat ve ekipmanlarının korunmasında,
• Telekulak ve Bilgi hırsızlığını önlemek için,
• YF (Yüksek Frekans) radyasyondan korunmada, baz istasyonu, televizyon ve radyo vericilerine yakın yaşam alanlarında,
• Havai hatlar yakınındaki yaşam alanlarında,
• Trafo merkezlerinde,
• Kayıt stüdyolarında,
• Okullar, çocuk odaları, kreşler, otel odaları, hastane odaları vb. yerlerde…

Odalar için gerekli elektrik hattı, data hattı ve havalandırma tertibatı Kutadgu garantisi altında yapılmaktadır. Tüm bu aşamalar tamamlandıktan sonra ise müşteriye her anlamda teknik destek verilmektedir.