• Home
  • Kent Güvenliği

Kent Güvenliği

Kentler, güvenlik ihtiyacının öne çıktığı, denetimi ve kontrolü güçlükle sağlanan, karmaşık yapılardır. Kutadgu deneyimli ve yetkin kadrosuyla, kent güvenliğine ve yönetimine katkı sağlamak amacıyla; KGYS (Kent Güvenlik Yönetim Sistemi) yazılımları geliştirerek, buradan elde edilen veriler ile akıllı kentler yaratıp, kolay yönetilebilirlik kabiliyetini arttırarak, kent yönetimine destek sağlayacak projeler uygulamaktadır. Bu kapsamda, KGYS kameralarının temini, kurulumu, sisteminin idamesi ve yazılımsal desteği etkin bir biçimde sağlamaktadır.
Ortaya koyduğumuz projeler sayesinde;
• Trafik akış ve yoğunluğunu izleyerek ve elde edilen görüntüleri değerlendirerek yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hızlı ve etkin ek tedbirler geliştirmektedir.
• Gerçekleşen olayların çözümüne yönelik geriye dönük kayıtlar araştırılarak incelenmesi ve hukuki delillerin temin edilmesine katkı sağlanmaktadır.
• Trafik kameraları ve görüntü işleme sistemleri aracılığıyla plakaların ilgili birimden sorgulanarak çalıntı vb. konularının değerlendirilmesi kolaylaştırılmaktadır.
• Toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde güvenlik güçleri – Halk ilişkisini zedelemeden yasadışı olayların önlenmesi ve toplulukların provokasyona yönlendirilmelerine engel olunması sağlamaktadır.
• Adli olaylar, kapkaç, hırsızlık, vb. olaylarda güvenlik güçleri tarafından, sıcak takip yapılması gereken durumlarda, Komuta Kontrol Merkezi Görevlileri, Alan Görüntüleme ve Kayıt Sistemi ile aldığı bilgiler doğrultusunda saha ekiplerini yönlendirebilmektedir.
• Deprem ve tabii afet durumlarında, il yönetiminin durumu anlaması, zarar tespit işlemleri, yardım ve kurtarma organizasyonları açısından, alan görüntüleme ve kayıt sistemi desteği sağlanmaktadır.
• Bir sorun saptandığında ya da önemli ve acil durumlarda mobil personele uyarı gönderilmesi ve eşgüdümlü olarak Haber Merkezinde çalışanların mobil ekiplere ve polis merkezlerine veri göndermek/almak için basit ve hızlı bir erişime sahip olmasını desteklenmektedir.