• Home
  • Öldürücü Olmayan Silahlar

Öldürücü Olmayan Silahlar

Öldürücü olmayan (non-lethal) veya öldürücülükten daha az güç kullanma olgusunu söz konusu eden silahlar, askeri güçlerin, güvenlik kuvvetlerinin, özel güvenlik şirketlerinin ve ceza infaz kurumlarının ihtiyaç duyduğu silahlardır. Hedefleri, infilak, parça tesiri ve duhul yoluyla kalıcı şekilde tahrip eden silahlardan farklı olarak öldürücü olmayan silahlar, hedefler ve/veya ayrım yaparak hedefledikleri cisimler üzerinde nispi olarak da olsa, arzu edilebilen veya sonradan telafi edilebilecek düzeyde etkiler bırakmaktır. Bunların yanı sıra bayıltıcı etkisi olan elektro şok cihazları da bu sınıfa girmektedir. Bu bağlamda, askerler ve güvenlik güçleri bu silahlar sayesinde, çatışmaları veya müdahale edilen olayları hukuksal sınırlar içinde, orantılı, uygun ve gerekli şekilde çözümleyebilmektedir. Bu silahlar tabanca, orta büyüklükte makinalı tüfek, elektroşok cihazları olarak sınıflandırılabilir. Bu tür silahlarda son erişilen teknolojik gelişmeler güvenlik güçlerinin daha önceleri konvansiyonel silahlarla engelleyemedikleri durum ve senaryolarda başarıya ulaşmalarını sağlamıştır. Özellikle, insan hayatını ve insanların uğrayabileceği ikincil kalıcı zararı riske etmeden sorunların çözümündeki esneklik yeteneği bu silahların giderek geliştirileceği izlenimini vermektedir. Son zamanlarda tüm dünyada artan olaylar sebebiyle önemi çok büyüktür. Bu teknolojiyi ve sektörü yakından takip eden Kutadgu, tüm silahların, elektro şok cihazlarının, bu cihazların sarf malzemelerinin ve güvenlik güçlerinin kullanabileceği aksesuarların temini, kullanıcı eğitimi ve teknik desteğini yetkin personeliyle sağlamaktadır.