• Home
  • Sağlık Elektroniği

Sağlık Elektroniği

Kutadgu, tam donanımlı bir hastanenin tüm tıbbi cihazlarının çalışır hale gelmesine kadar olan tüm süreci yönetmektedir. Bunlar, Anjiyografi, Manyetik Rezonans, Bilgisayarlı Tomografi, Cerrahi sistemler Mobil C-Kol, Mamografi, Moleküler Görüntüleme, Ultrason, Üroloji sistemleri, Görüntüleme IT cihazlarının yanında tüm Laboratuvar Diagnostiği’nin temini, kurulumu ve teknik hizmetlerini vermektedir.