• Home
  • Siber Güvenlik Danışmanlığı

Siber Güvenlik Danışmanlığı

Siber güvenlik, siber ortamda kurum, kuruluş ve kullanıcıların varlıklarını korumak amacıyla kullanılan araçlar, politikalar, güvenlik kavramları, güvenlik teminatları, kılavuzlar, risk yönetimi yaklaşımları, faaliyetler, eğitimler, en iyi uygulamalar ve teknolojiler bütünüdür. Kurum, kuruluş ve kullanıcıların varlıklarını, bilgi işlem donanımlarını, personelini, altyapılarını, uygulamalarını, hizmetlerini, telekomünikasyon sistemlerini ve siber ortamda iletilen ve/veya saklanan bilgilerin tümünü kapsamaktadır.
Kutadgu, şirketinizin tüm bu faaliyetleri eksiksiz olarak yerine getirmesini sağlamaktadır. Siber danışmanlık çatısı altında, kurumun güvenlik ihtiyaçlarını anlayarak ve saldırıları öngörebilen sistemler kurarak siber güvenlik konusunda doğru alanda yatırım yapılmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Danışmanlık hizmetinin genel çerçevesinin çizilmesi ile birlikte Kutadgu’nin uzman kadrosu tarafından kurumun envanteri, internet ortamındaki varlığının haritası çıkartılmaktadır ve bir penetrasyon(sızma) testi yapılabilmektedir.
Bu test sonuçları kurumun siber güvenlik risk haritasının çıkartılmasını ve yapılması gereken güvenlik yatırımlarının en doğru şekilde yönlendirilmesini sağlamaktadır. Bu sayede kurum kendisine karşı yapılabilecek siber saldırılara karşı doğrudan önlem alabilmekte ve gereksiz/geri dönüşü zayıf harcamaların kurum bütçesini olumsuz yönde etkilemesi önlenmektedir. Eğer siber güvenliğe önem veriyorsanız Kutadgu doğru adrestir.