Termal Kamera

Askeri ve sivil alanlarda güvenlik amaçlı yaygın olarak kullanılan termal kamera sistemleri ısı değişkenliklerinin tespit edilebildiği hemen hemen her alanda kullanılırlar. Termal kamera kullanım alanları şu şekilde sıralanabilir;
• Dış cephe veya çatı yalıtım kontrolü uygulamalarında
• Hava akımı/kaçağı veya rutubet kaynaklı sorunlu noktaların belirlenmesi uygulamalarında
• Bina denetimlerinde
• Tüm sanayi alanlarında ‘önleyici bakım’ uygulamalarında

Önleyici bakım, sistem çalışır durumda iken arızalar oluşmadan önce yapılan parça değişimi, yağ değişimi, ayar, kontrol vb. işlemlerden oluşan planlı bakımdır ve önceden belirlenen periyotlarda yürütülür. Önleyici bakımın amacı, kullanım süresi boyunca oluşan yıpranma, aşınma, yaşlanma, korozyon vb. etkileri minimuma indirerek sistemin güvenilirliğini arttırmak ve plansız bakımları en aza indirerek toplam bakım maliyetlerini azaltmaktır. Kutadgu, bu sektördeki tecrübesinin yanında, yenilikleri devamlı takip ederek ihtiyaç duyduğunuz her alanda amaca uygun en iyi çözüm projelerini başarılı bir şekilde uygulamaktadır.